Jenis - jenis Ibadah

JENIS-JENIS IBADAH

Secara umumnya,Ibadah terbahagi kepada dua iaitu khusus dan umum:

IBADAH KHUSUS

Merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam Rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-Quran, zikir dan seumpamanya. Ianya bersifat taufiqiyyah, iaitu dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhenti setakat sempadan yang telah ditentukan oleh syara dan sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa boleh ditambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam:

"Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang."
(Sahih Bukhari)

IBADAH UMUM

Segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya.

Ada juga sesetengah dari ulamak menambahkan ibadah ini kepada beberapa lagi jenis ibadah.Lain-lain jenis ibadah itu ialah:
Ibadah Badaniah: tubuh badan seperti sembahyang, menolong orang dalam kesusahan dan lain-lain.
Ibadah Maliyah : harta benda seperti zakat, memberi sedekah, derma dan lain-lain.
Ibadah Qalbiyah: hati seperti sangka baik, ikhlas, tidak hasad dengki dan lain-lain.

Walaubagaimanapun, ketiga-tiga jenis ibadah di atas kitarangkumkan ia di dalam jenis ibadah umum.

0 komentar:

Posting Komentar